sort logo

Om oss

Hvem er vi?

De siste årene har netthandel opplevd en betydelig vekst, og får en stadig større markedsandel. Flere velger å kjøpe varer eller tjenester i nettbutikker, spesielt etter COVID-pandemiens utbrudd i 2019. Hele syv av ti nordmenn handler på nett! Men ikke alle nettbutikker klarer å kontinuerlig vokse for å virkelig nå sitt sanne potensiale. Derfor stiftet vi Bø Netthandelskompetanse, eller BNK for kort.

Hva gjør vi?

Bø Netthandelskompetanse er et overordnet apparat som tilbyr struktur og funksjoner til andre bedrifter, som blant annet:

I tillegg kjøper vi eller investerer i direktehandelsselskaper. Dette er for å kunne gi den økonomiske støtten som trengs for å nå det kvalitetsnivået som tiltrekker seg flere kunder.

Vi selger disse tjenestene for å kunne fylle svakheter eller mangler hos andre firmaer. Oppkjøp av eksisterende bedrifter, eller investering i nye, er også et gunstig alternativ både for å få tilgang til vår kunnskap og for den ekstra kapitalen det medfører.

Hos oss får du erfaring, kompetanse og kapital. Målet vårt er å tilby disse ressursene for å løfte firmaet ditt til nye høyder.

Lyst til å vite mer? Ta kontakt!

Hvorfor burde du kontakte BNK?

Grunnleggerne av Bø Netthandelskompetanse, Rikard Storvestre og Henrik Rødsand, har lang erfaring og inngående kunnskap innen netthandel. Vi ønsker å investere denne kunnskapen og kapital i spennende prosjekter som vi har lyst til å se vokse, for å skape verdier.

Les mer om Rikard og Henrik, og deres erfaringer her.

Mange nettbutikker klarer ikke «bryte gjennom» den sterke konkurransen på nett. Vi hjelper forhandlere med å oppnå målene deres. Vårt tips til deg som driver med netthandel er:
Ikke vær redd for å få hjelp utenfra. Om veksten stagnerer kan det hjelpe med ny innsikt, ny kapital og ny kunnskap. Dette jobber BNK med å tilby nettbaserte direkteforhandelsselskaper.

Vi skal være din støttespiller på veien til suksess.