sort logo

Kapitalutvidelse i juni 2022

Bø Netthandelskompetanse gjennomfører kapitalutvidelse i juni, og ønsker å presentere seg for flere Vesterålsinvestorer.

Vi ønsker å hente inn minst 10 MNOK i en kontantemisjon, og kapitalen skal benyttes til å styrke allerede oppkjøpte selskaper, samt oppkjøp av nye.
Emisjonen er allerede forhåndstegnet med 1,2 MNOK!

Er du interessert i å få tilsendt prospekt er det bare å sende e-post til henrik@netthandelskompetanse.no

Tegningsfrist er satt til 30. juni 2022