sort logo

Bø i Vesterålen

Bø Netthandelskompetanse har kontorer sentralt på Vinje i Bø.

Bø i Vesterålen ligger på den vestre delen av Vesterålen. Kommunen grenser i øst mot Sortland og i nordøst mot Øksnes. 

Kommunen har ca. 2.600 innbyggere fordelt mellom tettstedene Eidet, Straume og Steine. 

Bø i Vesterålen har fått mye oppmerksom i media etter kommunen, med ordfører Sture Pedersen i spissen, har utført en rekke tiltak for å tiltrekke flere folk. Blant nedsettelse av formueskatten, gratis barnehage og fødselstilskudd. 

Bilder fra vakre Bø

Kunne du tenke deg å bo og jobbe i Bø?