sort logo

Bø Netthandelskompetanse AS blir ny majoritetsaksjonær i Pharma Norge AS

Pressemelding Bø Netthandelskompetanse AS (BNK) har siden juni 2023 vært en stolt eier av nesten 20% av aksjene i Pharma Norge AS. Vi er glade for å kunngjøre at vi nylig har inngått en avtale med hovedaksjonæren, Thomas Storvestre, om kjøp av hans aksjepost. Dette kjøpet plasserer BNK i rollen som majoritetsaksjonær med en eierandel […]

Kommunikasjon med investorer og aksjonærer via OwnersRoom

Bilde av dame som sitter ved en kontorpult med en laptop foran seg

Bø netthandelskompetanse AS har tatt i bruk den digitale plattformen OwnersRoom for kommunikasjon med aksjonærer og investorer.   Vi i Bø netthandelskompetanse forstår viktigheten av å opprettholde transparent og effektiv kommunikasjon med våre investorer og aksjonærer. OwnersRoom har vist seg å være en verdifull ressurs for å oppfylle dette. OwnersRoom er et digitalt verktøy som gir […]

Kapitalutvidelse i juni 2022

Bø Netthandelskompetanse gjennomfører kapitalutvidelse i juni, og ønsker å presentere seg for flere Vesterålsinvestorer. Vi ønsker å hente inn minst 10 MNOK i en kontantemisjon, og kapitalen skal benyttes til å styrke allerede oppkjøpte selskaper, samt oppkjøp av nye. Emisjonen er allerede forhåndstegnet med 1,2 MNOK! Er du interessert i å få tilsendt prospekt er […]